स्क्रीन वाचक प्रवेश

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (W3C) वेब सामग्री प्रवेशयोग्यता मार्गदर्शक तत्त्वे (WCAG) 2.0 स्तर AA चे पालन करते. यामुळे दृष्टीदोष असलेल्या लोकांना स्क्रीन वाचकासारख्या सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाइटवर प्रवेश करणे शक्य होईल. वेबसाइटची माहिती वेगवेगळ्या स्क्रीन वाचकासह उपलब्ध आहे.

स्क्रीन वाचकांची यादी व त्यांचे संकेतस्थळ खालील तक्त्यात पुरवली आहे. 

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
स्क्रीन वाचक  संकेतस्थळ  Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/  Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/  Free
System Access To Go http://www.satogo.com/  Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11  Free
Web any where http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php  Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5  Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS  Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1  Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/  Commercial
Back to Top